Sekcja Działalności Dydaktycznej

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

Pokój nr 7

 

tel.: 17 872 12 88

email: [email protected] 

 

KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI

inż. Monika Madej-Puła

e-mail: [email protected]

mgr Agnieszka Rumak

e-mail: [email protected]

mgr Martyna Liszcz

e-mail: [email protected]

mgr Jolanta Zawada

e-mail: [email protected]