Zapraszamy Państwa do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań naukowych

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom

 

Instytucja przyznająca stypendium/ program

Informacje o stypendium

Termin składania wniosku

The Kosciuszko Foundation/ the Exchange Program to the United States

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej, na podjęcie badań podoktoranckich w USA przez 3-9 miesięcy
  • Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, na prowadzenie badań naukowych w USA przez 3-9 miesięcy.
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej, umożliwia członkom kadry uniwersyteckiej prowadzenie zajęć na uniwersytetach w USA przez okres do 10 miesięcy. Stypendyści mogą również podejmować lub kontynuować badania podczas wykładów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

do 15 listopada 2020 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]