Zapraszamy Państwa do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań naukowych

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom

 

Instytucja przyznająca stypendium/ program

Informacje o stypendium

Termin składania wniosku

French Government Scholarship 2022

High level scientific stay (SSHN)

Oferta rządu francuskiego skierowana jest do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. O stypendium mogą również aplikować doktoranci związani z polską instytucją, ale nie realizujący aktualnie doktoratu w systemie cotutelle lub codirection z instytucją francuską. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

Pobyt badawczy może trwać od 1 do 3 miesięcy i musi zostać zrealizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2022.

Szczegółowe informacje o programie, opis procedury aplikacyjnej, niezbędne dokumenty oraz kontakt do organizatora znajdują się na stronie https://www.pologne.campusfrance.org/pl/program-stypendialny-sshn-na-pobyt-badawczy-2022

do 22 listopada 2021 r., do godz. 12:00.

Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation

Humboldt Research Fellowship

Stypendium badawcze Humboldta umożliwia prowadzenie własnych badań we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej. Gospodarze mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów badań.

Fundacja oferuje dwa rodzaje stypendiów:

  1. Dla naukowców po doktoracie - dla naukowców do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Miesięczna kwota stypendium wynosi 2670 €. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
  2. Dla doświadczonych naukowców - dla naukowców do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota stypendium wynosi 3170 EUR. Stypendia mogą trwać od 6 do 18 miesięcy i można je podzielić na maksymalnie trzy pobyty w ciągu trzech lat.

Oprócz środków finansowych stypendysta otrzymuje także wsparcie fundacji przez cały okres trwania stypendium. Przed rozpoczęciem badań stypendysta i jego partner z instytucji niemieckiej mogą uczestniczyć w intensywnym kursie językowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

Zgłoszenia przyjmowane są non-stop. 

Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]