Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

SONATINA 5


Konkurs SONATINA 5 przeznaczony jest na finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe jak i badania aplikacyjne, trwających 24 albo 36 miesięcy.

W projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

W konkursie SONATINA kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

15 marca 2021 r. o godz. 16:00.

Termin w Kolegium - 1 marca 2021 r.

Weave-UNISONO


Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego z Luksemburga, Belgii - Flandrii, Belgii - Walonii lub Chorwacji.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery. Kierownik partnerskiego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji finansującej badania naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do zagranicznej agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

FWF (Austria) - w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Luty - kwiecień 2021 r.

ARRS (Słowenia) - jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

SNSF (Szwajcaria) - do 1 kwietnia 2021 r. oraz do 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

 
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

8 marca 2021 r.

Następny termin składania aplikacji to 10.05.2021 r.

 

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: [email protected]