w dyscyplinie sztuki piękne:

Mgr Katarzyna Woźniak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Synestezja w sztuce - forma polisensoryczna jako środek ekspresji rzeźbiarskiej

Recenzje:
Dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, prof. ASP
Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Streszczenie:
w języku polskim