w dyscyplinie sztuki piękne:

Mgr Patrycja Longawa

Tytuł rozprawy doktorskiej: Plakaty społeczne poruszające problem uzależnień

Recenzje:
Prof. dr hab. Władysław Pluta
Prof. dr hab. Leszek Żebrowski

Streszczenie:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Małgorzata Józefowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Fenomen podlaskiej egzystencji

Recenzje:
Prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
Prof. dr hab. Jan Gryka

Streszczenie:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Katarzyna Woźniak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Synestezja w sztuce - forma polisensoryczna jako środek ekspresji rzeźbiarskiej

Recenzje:
Dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, prof. ASP
Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Streszczenie:
w języku polskim