Mgr Jarosław Brenkacz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Filozof na tronie - postawa Marka Aureliusza wobec chrześcijan

Recenzje:
ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Lek. Zbigniew Bajda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Homo patiens w ponowoczesnej rzeczywistości

Recenzje:
ks. prof. dr hab. Józef Stala
ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Anna Wysokińska-Zajchowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ filozofii na przeobrażenie społeczeństwa japońskiego na przełomie XIX i XX wieku. Enryo Inoue - cień epoki Meiji

Recenzje:
* ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM recenzja 1recenzja 2
* dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH recenzja 1recenzja 2

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Paweł Nowicki

Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem naturalizmu w filozofii Charlesa Taylora

Recenzje:
dr hab. Jolanta Zdybel
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Jakub Kwak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Myśl polityczna wybranych brytyjskich i francuskich filozofów nowożytnych wobec absolutyzmu

Recenzje:
dr hab. Piotr Bartula, prof. UJ
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Magdalena Bobro

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia postmodernizmu w perspektywie personalizmu

Recenzje:
prof. dr hab. Andrzej J. Noras
ks. prof. dr hab. Józef Stala

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Łukasz Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Być czy mieć w ponowoczesności (perspektywa personalizmu katolickiego)

Recenzje:
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie
ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

Streszczenia:
w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Izabela Pasternak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Człowiek a władza w filozofii Michela Foucaulta

Recenzje:
dr hab. Cezary Mordka
dr hab. Jacek Breczko

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Krzysztof Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia ojczyzny i patriotyzmu w kontekście materiałów dydaktycznych do szkoły podstawowej

Recenzje:
dr hab. Jerzy Kojkoł
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim