Mgr Paweł Nowicki

Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem naturalizmu w filozofii Charlesa Taylora

Recenzje:
dr hab. Jolanta Zdybel
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Jakub Kwak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Myśl polityczna wybranych brytyjskich i francuskich filozofów nowożytnych wobec absolutyzmu

Recenzje:
dr hab. Piotr Bartula, prof. UJ
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Magdalena Bobro

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia postmodernizmu w perspektywie personalizmu

Recenzje:
prof. dr hab. Andrzej J. Noras
ks. prof. dr hab. Józef Stala

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Łukasz Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Być czy mieć w ponowoczesności (perspektywa personalizmu katolickiego)

Recenzje:
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie
ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

Streszczenia:
w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Izabela Pasternak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Człowiek a władza w filozofii Michela Foucaulta

Recenzje:
dr hab. Cezary Mordka
dr hab. Jacek Breczko

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Krzysztof Brózda

Tytuł rozprawy doktorskiej: Aksjologia ojczyzny i patriotyzmu w kontekście materiałów dydaktycznych do szkoły podstawowej

Recenzje:
dr hab. Jerzy Kojkoł
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim