Mgr Marcin Burghardt

Tytuł rozprawy doktorskiej: Stratyfikacja społeczna ludności leśnostepowego Podnieprza okresu scytyjskiego

Recenzje:
prof. dr hab. Jan Chochorowski
dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Piotr Mączyński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Funkcjonalne i technologiczne aspekty krzemieniarstwa kultury lubelsko-wołyńskiej w świetle analizy traseologicznej

Recenzje:
prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka
dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Wojciech Rajpold

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

Recenzje:
dr hab. Jacek Górski
dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Nina Glińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych

Recenzje:
prof. dr hab. Andrzej Buko
prof.dr hab. Jacek Poleski

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Joanna Adamik-Proksa

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kultura trzciniecka w południowo-wschodniej Polsce

Recenzje:
prof. dr hab. Przemysław Makarowicz
dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Józef Niedźwiedź

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przemiany kulturowe i osadnicze na Roztoczu Środkowym i w Kotlinie Zamojskiej od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza

Recenzje:
dr hab. Jacek Górski
dr hab. Marcin Ignaczak prof. UAM

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Rafał Niedźwiadek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Od cmentarza rzędowego do krypt - przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym
średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych

Recenzje:
dr hab. Jacek Chachaj
prof. dr hab. Anna Drążkowska

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Przemysław Harasim

Tytuł rozprawy doktorskiej: Oddziaływania kultury lateńskiej w młodszym okresie przedrzymskim na Pomorzu Polskim

Recenzje:
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Damian Wolski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Źródła krzemienne z wczesnej epoki brązu w świetle analizy traseologicznej wybranych materiałów z obszaru Małopolski

Recenzje:
dr hab. Jerzy Kopacz
dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Piotr Kotowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich

Recenzje:
dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
dr hab. Jacek Poleski, prof. UJ

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Paulina Kucharska-Budzik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Atrybuty władzy królewskiej w wizerunkach Aleksandra Wielkiego. Studium ikonograficzno - archeologiczne

Recenzje:
prof. dr hab. Tomasz Polański
prof. dr hab. Nicholas Sekunda

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim

Mgr Dariusz Król

Tytuł rozprawy doktorskiej: Cmentarzyska z grobowcami bezkomorowymi: grupa wschodnia i południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych. Zróżnicowanie, datowanie i geneza

Recenzje:
dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ
dr hab.  Andrzej Pelisiak, prof. UR

Streszczenia:
w języku polskim
w języku angielskim