Tytuł projektu

Program Partnerzy Informacje szczegółowe

Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet w Preszowie) strona internetowa projektu