Kierownik projektu

Tytuł projektu Instytucja/ Konkurs Informacje szczegółowe

Dr Joachim Popek

Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku

NCN
SONATA 16

strona internetowa projektu
Dr Iwona Szwed

Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe"

MNiSW
Doskonała nauka
 
Dr Anna Rudyk

Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

MNiSW
Doskonała nauka
 
Dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR

Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

MNiSW
Doskonała nauka
 
Dr Michał Dzik

Opracowanie i udostępnienie księgozbioru mediewistycznego profesora Andrzeja Poppe

MNiSW
Społeczna odpowiedzialność nauki

księgozbiór Profesora Andrzeja Poppego

Dr hab. Marta
Połtowicz-Bobak, prof. UR

Środowisko i kultura zbieraczy i łowców graweckich i epigraweckich w dolinie środkowego Dniestru

NCN
OPUS 16
strona internetowa projektu
Prof. dr hab. Małgorzata Rybicka

Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC.

NCN
OPUS 15
strona internetowa projektu
Dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych

MNiSW
NPRH - Dziedzictwo
narodowe 
strona internetowa projektu
Prof. dr hab. Paweł Grata

W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku

Szlakami Polski Niepodległej strona internetowa projektu
Prof. dr hab. Sylwester
Czopek

Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego - etap I: badania terenowe

NCN
OPUS 14
strona internetowa projektu

Dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

Sextus Pompeius and the Roman civil Wars MNiSW
NPRH