Dr Stanisław Dłuski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna

Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Jan Wolski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Marek Piechota
prof. dr hab. Stanisław Uliasz
prof. dr hab. Wojciech Ligęza

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Grzegorz Trościński

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Maria Zofia Barłowska prof. UŚ
prof. dr hab. Piotr Urbański
prof. dr hab. Roman Krzywy

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Arkadiusz Luboń

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM
dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR
dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agata Kucharska-Babula

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Adam Dziadek
prof. dr hab. Paweł Próchniak
dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wojciech Birek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Zmiana składu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Ewa Paczoska
prof. dr hab. Jerzy Szyłak
dr hab. Joanna Rusin, prof. UR

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Magdalena Patro-Kucab

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Tomasz Chachulski
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
prof. dr hab. Roman Dąbrowski

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Rogalewska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Jolanta Pasterska
prof. dr hab. Maciej Urbanowski
prof. dr hab. Wojciech Tomasik

Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Tadeusz Półchłopek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Dariusz Seweryn
dr hab. Iwona Węgrzyn
prof. dr hab. Wiesław Pusz

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Jamrozek-Sowa

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jolanta Kowal

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz
dr hab. Roman Dąbrowski
dr hab. Tomasz Chachulski

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Karkut

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Jolanta Pasterska
prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
prof. dr hab. Piotr Borek

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agata Paliwoda

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Agnieszka Czajkowska
dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Mariusz Chrostek

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
prof. dr hab. Jerzy Smulski
prof. dr hab. Józef Bachórz

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego