Dr Paweł Korzeniowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Andrij Kharuk
dr hab. Jarostaw Centek, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Chwalba
dr hab. Marek Herma, prof. UP

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jolanta Wąsacz-Krztoń

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna

Uchwała Rady Naukowej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

Dr Krzysztof Mroczkowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Informacja CK - zmiana recenzenta
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Krzysztof Bojko, Prof. ASzWoj
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Zawistowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. R. Skobelski
dr hab. P. Grata, prof. UR
prof. dr hab. A. L. Sowa

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Mirkiewicz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. P. Biliński
prof. dr hab. E. Czapiewski
prof. dr hab. J. Snopko

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Mirosław Romański

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab J. Pisuliński, prof. UR
dr hab. G. Miernik, prof. UJK
prof. dr hab. P. Machcewicz

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Wioletta Zawitkowska

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. B. Czwojdrak
prof. dr hab. M. Koczerska
prof dr hab. S. Sroka

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Milos Jacov

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. A. Centarowicz
prof. dr hab. J. Wyrozumski
ks. prof. dr hab. S. Wilk

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Piotr Berdowski

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. L. Mrozewicz
prof. dr hab. A. Ziółkowski
prof. dr hab. D. Musiał

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Niedojadło

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. A. Glimos-Nadgórska
dr hab. J. Kamińska-Kwak, prof. UR
prof. dr hab. H. Wójcik-Łagan

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Andrzej Wawryniuk

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. Z. Budzyński
prof. dr hab. M. Golon
dr hab. J. Wojtkowiak, prof. UAM

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Jerzy Kuzicki

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. K. Marchlewicz, prof. UAM
dr hab. S. Górzyński, prof. UO
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Beata Lorens

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. A. Mironowicz
dr hab. H. Łaszkiewicz
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Elżbieta Rączy

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
dr hab. Z. Zblewski
prof. dr hab. W. Bonusiak
prof. dr hab. J. Chrobaczyński

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dorota Rudnicka-Kassem

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
ks. prof. dr hab. D. Zagórski
ks. prof. dr hab. J. Walkusz
ks. prof. dr hab. S. Nabywaniec

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Edyta Czop

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Informacja CK w sprawie zmiany składu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzje:
prof. dr hab. W. Piątkowska-Stepaniak
dr hab. A. Zięba
prof. dr hab. E. Olszewski

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego