Wykaz postępowań habilitacyjnych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: