REGULAMINY

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję krajową
Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję zagraniczną

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

Komunikat nr 1/2022 Rady Doskonałości Naukowej - w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010)