REGULAMINY

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 Sprawozdanie roczne z realizacji prac badawczych katedry/zakładu w Kolegium Nauk Humanistycznych

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję krajową
Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję zagraniczną

Załączniki do pobrania: