Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

Al.  mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
pokój nr 6 (bud. A2)

tel.: +48 17 872 11 06
e-mail: [email protected]

termin dyżuru: Czwartek 9:00- 14:00

EO9A6510.jpg [1.33 MB]

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Kamila Bednarska

pokój nr 9

tel.: +48 17 872 11 74
e-mail: [email protected]

termin dyżuru: