Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe z Grafiki komputerowej

 

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

Podczas trwania studiów student będzie mógł zdobyć wiedzę z następujących dziedzin:

 • Animacja 
 • Video
 • Technologie internetowe
 • Grafika 3D
 • Komunikacja wizualna
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy technik cyfrowych
 • Podstawy programów graficznych
 • Przygotowanie do druku
 • Typografia z elementami liternictwa

 

Wymagania wstępne dla kandydatów: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR:  system rekrutacyjny
 • Dwa zdjęcia (do teczek osobowych),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

(w przypadku braku odpisu dyplomu zaświadczenie z uczelni o uzyskanym tytule zawodowym wraz z numerem dyplomu i datą obrony).

 

Dokumenty należy składać

Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Humanistycznych

Instytut Sztuk Pięknych 

al. mjr. W. Kopisto 2a

35-959 Rzeszów

 

p.128 (I piętro) 

wtorek: 13:00-15:00

czwartek: 12:00-16:30

p. 132a (I piętro)

poniedziałek, środa, piątek:  8:00-14:00

 

Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Frydryk ( tel. 605 053 826) 

Osoba do kontaktu: mgr Anna Argasińska - Baran ( tel. 17 872 1205)