Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

oferuje nowe 2-semestralne studia podyplomowe z Grafiki komputerowej

 

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

Podczas trwania studiów student będzie mógł zdobyć wiedzę z następujących dziedzin:

 • Animacja 
 • Video
 • Technologie internetowe
 • Grafika 3D
 • Komunikacja wizualna
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy technik cyfrowych
 • Podstawy programów graficznych
 • Przygotowanie do druku
 • Typografia z elementami liternictwa

 

Wymagania wstępne dla kandydatów: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR:  system rekrutacyjny
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

(w przypadku braku odpisu dyplomu zaświadczenie z uczelni o uzyskanym tytule zawodowym wraz z numerem dyplomu i datą obrony).

 

Dokumenty należy składać

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a

35-315 Rzeszów

pokój 102, I piętro

tel.: +48 17 872 11 48

 

Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Frydryk ( tel. 605 053 826) 

Osoba do kontaktu: mgr Paulina Łabaziewicz (tel. 17 872 1148) Dział Kształcenia Podyplomowego , pokój 102, I piętro