Skład Rady Instytutu Sztuk Pięknych
 

 1. prof. dr hab. Tadeusz Boruta

 2. dr hab. Jacek Balicki, prof. UR

 3. dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR

 4. dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

 5. dr hab. Agnieszka Dobosz-Bruchnalska, prof. UR

 6. dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

 7. dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR

 8. dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR

 9. dr hab. Joanna Janowska-Augustyn, prof. UR

 10. dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR

 11. dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

 12. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR

 13. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR

 14. prof. dr hab. Mirosław Pawłowski

 15. dr hab. Marek Pokrywka, prof. UR

 16. dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

 17. dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

 18. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

 19. dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

 20. dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

 21. dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR

 22. dr Kamila Bednarska                      

 23. dr Katarzyna Cwynar                      

 24. mgr Marcin Dudek                                      

 25. dr Grzegorz Frydryk                         

 26. dr Łukasz Gil                                      

 27. mgr Karolina Niwelińska                

 28. dr Anna Steliga                                 

 29. mgr Aneta Suslinnikow                   

 30. dr Piotr Woroniec                          

 31. dr Katarzyna Woźniak       

 32. mgr Barbara Kawa