NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Szanowni Państwo, 
zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego:

 

Jak przebiega proces certyfikacji?

1. Rejestracja na egzamin w terminie najwcześniej 2 miesiące przed egzaminem.

2. Zamknięcie listy kandydatów i wprowadzenie ich danych do systemu centralnego - 1 miesiąc przed egzaminem.

3. Egzamin - pisemny w sobotę, ustny w niedzielę.

4. Sprawdzanie prac w ośrodku egzaminacyjnym.

5. Odesłanie prac do Warszawy, do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).

6. Kontrola jakości sprawdzenia prac (audyt) w terminie niezależnym od ośrodków, wyznaczonym przez PKdsPZJPjO.

7. Przesłanie wyników audytu do ośrodków egzaminacyjnych (zazwyczaj około 8 tygodni po egzaminie). Czas ten zależny jest od ilości zdających i innych okoliczności.

8. Przekazanie Zdającym wyników egzaminu i zamknięcie protokołów egzaminu.

9. Wnoszenie opłat za certyfikaty.

10. Drukowanie certyfikatów w siedzibie PKdsPZJPjO w Warszawie i wysłanie ich do ośrodków - do 30 dni od zamkniecie protokołów.

 

 

W jaki sposób dostanę potwierdzenie przyjęcia na egzamin?

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Kandydaci otrzymują potwierdzenie wygenerowane przez system. Zawiera ono link, który umożliwia sprawdzenie statusu rejestracji.

Kolejne powiadomienie z naszego systemu przyjdzie, kiedy odnotujemy wpłatę za egzamin. Weryfikacja opłat trwa do 5 dni roboczych.

Obowiązkiem ośrodka egzaminacyjnego jest umieszczenie danych Kandydata w centralnym systemie OPI, odbywa się to najpóźniej miesiąc przed egzaminem. 

System wysyła na podany adres mailowy potwierdzenie rejestracji; przychodzi ono z domeny @opi.org.pl, czyli z innego adresu niż ten, z którego my wysyłamy informacje.

Z powodów organizacyjnych rejestrację zdających w systemie przeprowadzamy 2 razy w tygodniu, według kolejności przysłania formularza i daty księgowania opłat na naszym koncie.

Prosimy o sprawdzenie prawidłowości danych umieszczonych w systemie (zarówno bezpośrednio po rejestracji u nas jak i po otrzymaniu wiadomości z systemu centralnego) Pomyłki zgłoszone przed egzaminem można poprawić. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres [email protected]

Dane z naszego systemu rejestracyjnego są kopiowane do bazy centralnej. Certyfikat będzie zawierał takie dane, jakie poda Zdający, poprawienie ewentualnych błedów wymaga powtórnego wystawienia certyfikatu i wniesienia opłaty 20 euro.

 

W jaki sposób będę dostawać informacje o egzaminie, wynikach, certyfikacie?

Informacje o poszczególnych etapach certyfikacji są przekazywane drogą mailową, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie poczty e-mail. Wiadomości są wysyłane z adresu [email protected]

Na e-maile staramy się odpowiadać jak najszybciej,  najczęściej tego samego dnia ale nie zawsze jest to możliwe. Prosimy o wyrozumiałość.
Mamy też prośbę o podpisywanie przysyłanych maili imieniem i nazwiskiem, to ułatwia pracę.

 

Gdzie i o której godzinie należy się zgłosić na egzamin?

Egzamin certyfikatowy organizowany przez UR odbywa się w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa, na pierwszym piętrze budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16c). Szczegółowe informacje o salach i godzinach zdający otrzymają ok. 3 tygodnie przed egzaminem. Wyślemy je na adresy e-mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych, prosimy sprawdzać pocztę.

W sobotę odbywa się egzamin pisemny, rozpoczyna się o godzinie 10.00 ale wcześniej (na ogół o godzinie 9.00) odbywa się sprawdzanie tożsamości zdających, deponowanie urządzeń elektronicznych i spotkanie informacyjne). 

W sobotę zdający dostają szczegółową informację, o której godzinie zaplanowany jest ich egzamin ustny w niedzielę. Egzamin ustny na poziomie B1 trwa 20 minut.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam informację o miejscu i godzinie egzaminu?

Szczegółowe informacje o salach i godzinach zdający otrzymają ok. 3 tygodnie przed egzaminem. Wyślemy je na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych, prosimy sprawdzać pocztę.

 

Jak wygląda egzamin? Jak długo trwa?

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

  B1
(progowy)
B2
(średni ogólny)
C1
(efektywna biegłość użytkowa)
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut

Struktura egzaminu jest opisana również tu: http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/

 

Co jest warunkiem zdania egzaminu?

Warunkiem zdania egzaminu jest:

  • na poziomie B1 ‒ uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,
  • na poziomie B2, C1 i C2 - uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

 

Jaki dokument należy okazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.

 

Co należy zabrać ze sobą na egzamin?

Oprócz paszportu należy zabrać niebieski długopis. Organizatorzy egzaminu zapewniają karki papieru, które można wykorzystać podczas przygotowywania wypowiedzi pisemnej.

Na egzaminie nie można używać urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, etc.). Na czas trwania egzaminu zostaną one zdeponowane w opieczętowanych pojemnikach i oddane po zakończeniu egzaminu.

Przed egzaminem należy skorzystać z szatni i zostawić w niej okrycia wierzchnie, parasole, bagaże.

 

Jak można się przygotować do egzaminu?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami z poniższej strony. Są tam podane m.in. wymagania na poszczególne poziomy i linki do przykładowych testów.

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

 

Czy można zmienić poziom egzaminu?

Po rejestracji nie można zmienić poziomu egzaminu

 

Czy w trakcie egzaminu planowane są przerwy?

Tak, w trakcie egzaminu są przewidziane przerwy. W salach egzaminacyjnych znajdują się zegary a członkowie komisji na początku egzaminu piszą na tablicy informacje o czasie trwania poszczególnych modułów egzaminu i informują o przerwie.

 

Egzamin odbywa się w sobotę i niedzielę. Czy mogę zdawać jednego dnia?

Założenia egzaminu są takie, że w sobotę jest część pisemna a w niedzielę ustna. Jednak istnieje możliwość, aby w sobotę, po zakończeniu części pisemnej przeprowadzić egzamin ustny dla części osób, które z ważnych powodów chcą zdawać obie części egzaminu w jednym dniu. Dotyczy to osób przyjeżdżających z zagranicy, czy z odległych miejsc w Polsce oraz innych mających ważne powody.

Prośbę o zdawanie obu części egzaminu w sobotę należy zgłosić do nas mailowo (tytuł wiadomości: egzamin w jednym dniu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zdających egzamin ustny w sobotę ustali przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Egzamin ustny w sobotę rozpocznie się około godziny 15-15.30.

 

Kiedy będą znane wyniki egzaminu?

 Zgodnie z przepisami testy egzaminacyjne sprawdzane są na miejscu, w ośrodkach, które przeprowadzają egzaminy. Następnie przekazywane są do Warszawy, do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, gdzie przeprowadzany jest audyt (ponowne sprawdzanie) części prac. Dopiero po otrzymaniu informacji poaudytowych możemy przygotować ostateczną informację o wynikach egzaminu.

W dniu egzaminu będziemy znać termin audytu i podamy przybliżony, spodziewany czas otrzymania informacji o wynikach. Termin ten nie jest od nas zależny.

Na ogół czas oczekiwania na wyniki egzaminu to 8 tygodni. Jest różny w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych.

Identyczne zasady obowiązują we wszystkich ośrodkach organizujących egzaminy.

 

Potrzebuję szybko informacji o wyniku egzaminu. Czy mogę dostać nieoficjalną informację?

Niestety, nie podajemy żadnych informacji o wynikach egzaminu przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach egzaminu?

Po otrzymaniu oficjalnych wyników organizatorzy egzaminu niezwłocznie wysyłają je drogą e-mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. W e-mailu znajduje się również informacja o wysokości opłaty za wydanie certyfikatu, numerze rachunku i terminie dokonania opłat.

 

Kiedy otrzymam certyfikat?

Po wysłaniu wyników egzaminu, wyznaczamy krótki termin (tydzień) na dokonanie opłaty za certyfikat (równowartość 20 euro). Naszym obowiązkiem, jako organizatora egzaminu) jest zebranie opłat i przekazanie ich w całości do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która przygotowuje a następnie przysyła do nas certyfikaty.  Państwowa Komisja ma do 30 dni na przygotowanie i przysłanie certyfikatów.

Po otrzymaniu certyfikatów,  przekazujemy zdającym informacje o dostępności certyfikatów. Osobom, które w formularzu zaznaczyły wysyłkę na adres do korespondencji, wysyłamy listy polecone. W przypadku zmiany adresu, prosimy o aktualizowanie informacji.

 

Jak można odebrać certyfikat?

Certyfikat można odebrać osobiście (potrzebny jest dokument tożsamości) w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa (pokój 135, I piętro budynku A1, ul Rejtana 16c) - tam, gdzie odbywa się egzamin.

Jeśli nie możemy odebrać osobiście, możemy kogoś upoważnić (napisać upoważnienie). Można też poprosić o wysyłkę listem poleconym.

 

Czy można zrezygnować ze zdawania egzaminu? Czy dostanę zwrot opłaty?

Można zrezygnować ze zdawania egzaminu. Należy przysłać/przynieść pisemne oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz prośbę o zwrot opłaty. W piśmie powinny się znaleźć dane osoby rezygnującej, numer konta i dane jego właściciela oraz odręczny, wyraźny podpis.

Zwrot całości opłaty jest łatwy, gdy rezygnacja zgłoszona jest najpóźniej 21 dni przed egzaminem. Po tym terminie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - 20% opłaty przekazujemy na konto Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (jest to instytucja nadrzędna dla Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). Wobec tego, możemy zwrócić część opłaty egzaminacyjnej (80%) a zwrot reszty zależny jest od decyzji NAWA.

 

Czy mogę zobaczyć swoja pracę?

Tak, zdający ma prawo wglądu do swojej pracy. W ciągu 21 dni od daty otrzymania wyników należy zwrócić się w tej sprawie w formie pisemnej do ośrodka, w którym odbywał się egzamin. Testy można zobaczyć w siedzibie ośrodka, w obecności członka komisji.

 

Czy można odwołać się od wyniku egzaminu?