Dyrektor Instytutu Neofilologii

dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315  Rzeszów
pokój nr 314

tel.: +48 17 872 12 20
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
wtorek 10:00-12:00
czwartek 10:00-12:00

Agnieszka Uberman_20200305075827.jpg [135.24 KB]

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

dr Magdalena Trinder

pokój nr 312

tel.: +48 17 872 12 23
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-13:30

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. ogólnych i naukowych

dr Małgorzata Dziedzic

pokój nr 312

tel.: +48 17 872 12 23
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 8:00-12:00