Kurator Katedry Germanistyki

dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku

dr Bogusława Rolek

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 13:45-15:15

Sekretariat Katedry Germanistyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Germanistycznego i Translatoryki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-13:30

dr Jadwiga Bär

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-13:30

dr Agnieszka Fus

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

poniedziałek 13:45-14:30
środa 15:45-16:30

dr Małgorzata Sieradzka

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

czwartek 15:15-16:45

dr Bogusława Rolek

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

czwartek 13:45-15:15

mgr Roman Golesz

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

piątek 14:15-15:15

 

Zakład Komunikacji Specjalistycznej i Językoznawstwa Ogólnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

środa 11:30-13:00

dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

poniedziałek 16:15-17:00
czwartek 10:30-11:15

dr Bartosz Buć

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

czwartek 13:30-15:00

dr Renata Budziak

pokój nr 215
e-mail:[email protected]

poniedziałek 13:30-14:30

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-13:30

dr Gabriela Nitka

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-9:30

 

Pracownia Językoznawstwa Teoretycznego i Kontrastywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka  (pok. 204)

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

 

dr Ewa Cwanek-Florek

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

poniedziałek 12:00-12:45

czwartek 12:00-12:45

dr Adam Czartoryski

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-13:30

 

Pracownia Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-8:30 i 15:15-16:15

dr Zygmunt Tęcza

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

wtorek 10:15-11:00 oraz 17:15-18:00

dr Jaromin Homa

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

poniedziałek 13:30-14:15

 

Pracownia Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Grzegorz Jaśkiewicz

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

czwartek 8:30-10:00

dr Estera Głuszko-Boczoń

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

czwartek 8:30-10:00

dr Aneta Jurzysta

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

czwartek 13:30-15:00