Kierownik Katedry Germanistyki

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Sekretariat Katedry Germanistyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Germanistycznego i Translatoryki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

urlop

dr Jadwiga Bär

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

wtorek 9:00-10:15

dr Agnieszka Fus

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

poniedziałek 13:30-14:15
środa 13:30-14:15

dr Małgorzata Sieradzka

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

czwartek (do 19.03.2020) 15:45-17:15
czwartek (od 26.03.2020) 14:15-15:45

dr Bogusława Rolek

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

środa 10:30-12:00

 

Zakład Komunikacji Specjalistycznej i Językoznawstwa Ogólnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

poniedziałek 12:00-12:45 i 14:15-15:00

dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

poniedziałek 11:15-12:00
czwartek 13:45-14:30

dr Bartosz Buć

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

wtorek 13:30-14:15
czwartek 12:00-12:45

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

środa 15:30-17:00

dr Gabriela Nitka

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-12:45
piątek 14:30-15:15

 

Pracownia Językoznawstwa Teoretycznego i Kontrastywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka  (pok. 204)

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

czwartek 15:15-16:45

dr Ewa Cwanek-Florek

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

poniedziałek 10:00-11:30

dr Adam Czartoryski

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

wtorek 10:00-11:30

 

Pracownia Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-8:30 i 15:30-16:30

dr Zygmunt Tęcza

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

czwartek 14:00-15:30

dr Jaromin Homa

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

czwartek 15:15-16:00

 

Pracownia Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Grzegorz Jaśkiewicz

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

czwartek 15:30-17:00

dr Estera Głuszko-Boczoń

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

wtorek 11:45-12:30
czwartek 9:15-10:00

dr Aneta Jurzysta

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

urlop