Kurator Katedry Germanistyki

dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku

dr Bogusława Rolek

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
środa 9:15 - 10:00 i 13:45 - 14:30

Sekretariat Katedry Germanistyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Germanistycznego i Translatoryki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

wtorek 8:30-10:00

dr Jadwiga Bär

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

środa 13:30-15:00

dr Agnieszka Fus

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

środa 11:00-12:30

dr Małgorzata Sieradzka

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

wtorek 14:30-16:00

dr Bogusława Rolek

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

środa 9:15 - 10:00 i 13:45 - 14:30

mgr Roman Golesz

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

wtorek 13:30-15:00

 

Zakład Komunikacji Specjalistycznej i Językoznawstwa Ogólnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

wtorek 8:30-10:00

dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

wtorek 13:30-14:30
środa 10:30-11:00

dr Bartosz Buć

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

poniedziałek 11:00-12:00

czwartek 12:00 - 12:30

dr Renata Budziak

pokój nr 215
e-mail:[email protected]

poniedziałek 14:00-15:00

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

wtorek 12:00-13:30

dr Gabriela Nitka

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-9:30

 

Pracownia Językoznawstwa Teoretycznego i Kontrastywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka  (pok. 204)

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

poniedziałek 9:30-10:15 i 15:15-16:00

dr Ewa Cwanek-Florek

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

wtorek 8:30-10:00

dr Adam Czartoryski

pokój nr 211
e-mail: [email protected]

urlop

 

Pracownia Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

wtorek 8:00-8:30

czwartek 12:45-13:45

dr Zygmunt Tęcza

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

 czwartek 16:30-18:00

dr Jaromin Homa

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

poniedziałek 9:30-10:15

 

Pracownia Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Grzegorz Jaśkiewicz

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

czwartek 8:30-10:00

dr Estera Głuszko-Boczoń

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

środa 10:30-12:00

dr Aneta Jurzysta

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

środa 12:45-14:15