Kierownik Katedry Germanistyki

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 8:00-9:30

Kierownik Kierunku

dr Bogusława Rolek

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
wtorek 10:15-11:45

Sekretariat Katedry Germanistyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Germanistycznego i Translatoryki

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

dr Jadwiga Bär

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

dr Agnieszka Odrzywolska-Fus

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

dr Małgorzata Sieradzka

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

dr Bogusława Rolek

pokoj nr 210
e-mail: [email protected]

 

Zakład Komunikacji Specjalistycznej i Językoznawstwa Ogólnego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: [email protected] 

dr Bartosz Buć

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

dr Gabriela Nitka

pokój nr 215
e-mail: [email protected]

mgr Daniel Gratkowski

lektor DAAD

pokój nr 215

e-mail: [email protected]

 

Pracownia Językoznawstwa Teoretycznego i Kontrastywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka 

pokój nr 204
e-mail: [email protected]

dr Ewa Cwanek-Florek

pokój nr 204
e-mail: [email protected]

 

Pracownia Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

dr Zygmunt Tęcza

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

dr Jaromin Homa

pokój nr 205
e-mail: [email protected]

 

Pracownia Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Grzegorz Jaśkiewicz

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

dr Estera Głuszko-Boczoń

pokój nr 206
e-mail: [email protected]

dr Aneta Jurzysta

pokój nr 206
e-mail: [email protected]