Kurator Katedry Anglistyki

dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 314

tel: +48 17 872 12 20
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:

czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku (studia stacjonarne)

dr Bożena Duda

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 113

tel: +48 17 872 12 13
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku (studia niestacjonarne)

dr Beata Kopecka

pokój nr 113
tel: + 48 17 872 12 13
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Sekretariat Katedry Anglistyki

mgr Agnieszka Ślęczka

pokój nr 112
tel. +48 17 872 12 14
e-mail: [email protected]

 

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego

 

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Dick-Bursztyn Marta

pokój nr 111
e-mail: [email protected]

dr Nowacka Marta

pokój nr 102/111
e-mail: [email protected]

 

dr Arkadiusz Pietluch

 

pokój nr 111

e-mail: [email protected]

dr Szewel Anatol

pokój nr 111
e-mail: [email protected]

dr Trinder Magdalena

pokój nr 111/312
e-mail: [email protected]

dr Trinder Donald

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr hab. Uberman Agnieszka, Prof. UR

pokój nr 101/314
e-mail: [email protected]

mgr Upchurch Ian

pokój nr 111
e-mail: [email protected]


Zakład Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Duda Bożena

pokój nr 113
e-mail: [email protected]

dr Dziama Anna

pokój nr 107
e-mail: [email protected]

dr Grząśko Agnieszka

pokój nr 103
e-mail: [email protected]

dr hab. Kiełtyka Robert, prof. UR

pokój nr 103
e-mail: [email protected]

prof. dr hab. Kleparski Grzegorz A.

pokój nr 200
e-mail: [email protected]

dr Kochman-Haładyj Bożena

pokój nr 107
e-mail: [email protected]

dr hab. Konieczna Ewa

pokój nr 107
e-mail: [email protected]

dr Körtvelyessy Livia, prof. UR

pokój nr 107
e-mail: [email protected]

dr Kudła Marcin

pokój nr 103
e-mail: [email protected]   

Zakład Przekładoznawstwa

 

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Barciński Łukasz

pokój nr 110
e-mail: [email protected]

dr Bołtuć Marta

pokój nr 110
e-mail: [email protected]

dr hab. Harmon Lucyna, prof. UR

pokój nr 201
e-mail: [email protected]

dr Organ Michał

pokój nr 110
e-mail: [email protected]

dr hab. Osuchowska Dorota, prof. UR

pokój nr 201
e-mail: [email protected]

dr Puchała-Ladzińska Karolina

pokój nr 110
e-mail: [email protected]


Zakład Języków Specjalistycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Grygiel Marcin, prof. UR

pokój nr 110
e-mail: [email protected]

dr Kopecka Beata

pokój nr 113
e-mail: [email protected]

dr Rut-Kluz Dorota

pokój nr 107
e-mail: [email protected]

dr Więcławska Edyta

pokój nr 110
e-mail: [email protected]


Zakład Literatur i Kultur Krajów Anglojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Austin Patrycja  

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr Kallaus Agnieszka

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr Kiersnowska Beata

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr Kozioł Sławomir

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr hab. Martynuska Małgorzata, prof. UR

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]

dr hab. Rokosz Elżbieta, prof. UR

pokój nr 27
e-mail: [email protected]

dr Warchał Małgorzata

pokój nr 107a
e-mail: [email protected]


Pracownia Komparatystyki

Pracownik

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Weretiuk Oksana

pokój nr 115
e-mail: [email protected]