Konferencje naukowe planowane w Instytucie Neofilologii

Tytuł konferencji

Termin i miejsce

XXIII Международная научная конференция
«РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Rzeszów, 15-17 октября 2020 г.

55. Linguistisches Kolloquium
Inter- und intrasprachliche Kontraste

(55th Linguistics Colloquium
Inter- and Intralinguistic Contrasts)

Rzeszów, vom 8. bis 11. September 2021

(Rzeszów, from 8 to 11 September 2021)