ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020-2021
(korekta związana z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia COVID-19)
 
 
Kierunek - instrumentalistyka
Poziom - I stopnia
Forma - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny
 
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”
 
1
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
2 przedmioty z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna
0,01
 
 
KRYTERIA OGÓLNE
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
 
PUNKTACJA
waga przedmiotu
2
 
sprawdzian praktyczny
specjalności:
gra na fortepianie
gra na organach
gra na gitarze
gra na akordeonie
 
 
 
sprawdzian praktyczny
z gry na instrumencie
Kandydat, zobowiązany jest do nagrania repertuaru wymaganego dla wybranej specjalności:
 
FORTEPIAN
Prezentacja z pamięci utworów:
- etiuda wirtuozowska
- sonata klasyczna (jedna część, preferowane Allegro Sonatowe)
- J.S.Bach Preludium i Fuga DWK tom I lub II
- utwór dowolny (zalecana forma romantyczna)
 
GITARA
Prezentacja z pamięci utworów:
- do wyboru: I, lub III część sonaty, lub wariacje
- etiuda koncertowa
- utwór J.S. Bacha
- utwór dowolny
 
ORGANY
Prezentacja z nut utworów:
- J.S.Bach Preludium i Fuga
- J.S.Bach Chorał,
- J.S.Bach I lub III część sonaty
- utwór romantyczny, lub współczesny
 
AKORDEON
Prezentacja z pamięci utworów:
- wybrane części utworu cyklicznego
- utwór polifoniczny
- utwór dowolny (oryginalny, lub transkrypcja)
 
Wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym materiał audio-video należy przesłać poprzez platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected] wraz z dołączonym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów.
Wytyczne dotyczące nagrania:
-      na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą   dokument tożsamości ze zdjęciem
-      minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek. ,format mp4 lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player
-      w rejestratorze z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku
-      za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.
-      wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry
Komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie
0 -20 pkt
1
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna
Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności.
Rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji.
Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.
0 - 4 pkt
1
3
 
kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą
punktów przewyższa limit wolnych miejsc na
kierunek
Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli na podstawie kryterium dodatkowego   nie następuje rozstrzygnięcie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 
 
4
Uwagi
-     Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc.
-     Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
-     Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów
-     Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej 1 pkt, w  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
-
 
Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”
 
 
 
 
waga przedmiotu
1
Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 przedmioty z najwyższą punktacją
0,2
2
Egzamin wstępny
Jak dla kandydatów z „nową maturą”
1
3
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Jak dla kandydatów z „nową maturą”
0,003