Struktura Instytutu Historii

AKTUALNY terminarz dyżurów dydaktycznych pracowników Instytutu Historii w semestrze letnim 2020/2021

Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec 

pokój nr 236
tel.: +48 17 872 13 09

urlop w semestrze letnim 

dr hab. Beata Lorens, prof. UR

pokój nr 235
tel.: +48 17 872 13 10

środa 
8:30 - 10:00

ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR 

pokój nr 236
tel.: +48 17 872 13 09

czwartek 
11:15 - 12:00

piątek 
8:30 - 9:15

 

Zakład Historii XIX wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR pokój nr 221 
tel.: +48 17 872 13 05
 

dr Agnieszka Kawalec 

pokój nr 221 
tel.: +48 17 872 13 05

środa
9:00 - 10:00

piątek 
13:00 - 14:00

Pracownia Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

pokój nr 228
tel.: +48 17 872 12 49

 

dr Dariusz Opaliński 

pokój nr 229
tel.: +48 17 872 12 50

czwartek
11:15 - 12:00

piątek
7:30 - 8:15

dr Szymon Wieczorek 

pokój nr 229
tel.: +48 17 872 12 50

czwartek
14:00 - 14:45

 

Zakład Historii Najnowszej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

pokój nr 203
tel.: +48 17 872 13 14

 środa
12:15 - 13:00
czwartek
11:15 - 12:00

prof. dr hab. Jan Draus 

pokój nr 203
tel.: +48 17 872 13 14

 
dr Wojciech Kwieciński

pokój nr 203
tel.: +48 17 872 13 14

 

Pracownia Historii Wojskowej

dr Paweł Korzeniowski  pokój nr 204
tel.: +48 17 872 13 15

 

dr hab. Krzysztof Mroczkowski

pokój nr 204
tel.: +48 17 872 13 15

 

 

Zakład Historii i Kultury Żydów

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof.UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

czwartek
10:00 - 11:30

dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

 

dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

środa
16:30 - 18:00

 

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
prof. dr hab. Paweł Grata 

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

 

dr hab. Edyta Czop, prof. UR

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

czwartek
10:00 - 11:30

dr Jarosław Kinal 

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

wtorek
10:00 - 11:30

dr Joachim Popek
profil pracownika

pokój nr 221
tel.: +48 17 872 13 17

poniedziałek
14:15 - 15:45

 

Zakład Edukacji i Kultury Historycznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr hab. Mariola Hoszowska, prof.UR

pokój nr 213
tel.: +48 17 872 13 21

 

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

pokój nr 222
tel.: +48 17 872 13 05

 

dr Elżbieta Biesiadecka

pokój nr 213
tel.: +48 17 872 13 21

wtorek
11:45 - 12:30

środa
14:15 - 15:00

 

Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr hab. Joanna Pisulińska, prof.UR

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

wtorek
12:00 - 13:30

dr hab. Paweł Sierżega, prof. UR

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

 

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof.UR 

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

środa
16:30 - 18:00

 

Zakład Kartografii i Turystyki Historycznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof.UR

pokój nr 309 a
tel.: +48 17 872 13 19

czwartek
11:00 - 12:00

piątek
11:15 - 12:15

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński

pokój nr 309 a
tel.: +48 17 872 13 19

czwartek
11:00 - 12:00

piątek
11:00 - 12:00

dr hab. Sabina Rejman, prof.UR 

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

wtorek
9:30 - 10:15

czwartek
11:15 - 12:00

dr Rafał Czupryk 

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

czwartek
10:00 - 11:30

dr Franciszek Faluszczak 

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

 

dr Małgorzata Skulimowska

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

czwartek
10:30 - 12:00

 

Zakład Kulturoznawstwa

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
dr Tomasz Kosiek

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

czwartek
10:00 - 12:00

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

urlop naukowy w roku akademickim 2019/2020 

dr hab. Adrian Uljasz, prof.UR 

pokój nr 214
tel.: +48 17 872 13 20

czwartek
10:00 - 11:00

piątek
10:00 - 11:00

dr Zbigniew Lenart 

pokój nr 214
tel.: +48 17 872 13 20

środa
11:45 - 12:45

czwartek
10:00 - 11:00

dr Sylwester Łysiak 

pokój nr 214
tel.: +48 17 872 13 20

środa
7:45 - 8:45
dr Janusz Polaczek 

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

 
mgr Ewelina Jurasz 

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

 
dr Marcelina Jakimowicz

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

 
dr Robert Rydzewski

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

 

 

Pracownia Historii Starożytnej i Orientalistyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
prof. dr hab. Marek J. Olbrycht

pokój nr 205
tel.: +48 17 872 13 07

czwartek
9:30 - 11:00

dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

pokój nr 217 b
tel.: +48 17 872 13 08

czwartek
11:00 - 12:00

czwartek
13:30 - 14:00

dr Michał Podrazik 

pokój nr 217 b
tel.: +48 17 872 13 08

czwartek
15:15 - 17:15
tyg. I

 

Pracownia Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru dydaktycznego

Kierownik
prof. dr hab. Leszek P. Słupecki

pokój nr 205
tel.: +48 17 872 13 07

 

dr hab. Wioletta Zawitkowska, prof. UR

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08

 

dr Leszek Poniewozik 

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08

 

dr Renata Trawka

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08