Terminy posiedzeń Rady Instytutu

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Historii

 w roku akademickim 2021/2022

17 marca 2022 r.

godz. 10.00, on-line

14 kwietnia 2022 r.

godz. 10.00, on-line

12 maja 2022 r.

godz. 10.00, sala 226