Terminy posiedzeń Rady Instytutu

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Historii

 w roku akademickim 2019/2020

17  października 2019 r.

godz. 11.00, sala 226 

7  listopada 2019 r.

godz. 11.00, sala 226 

5 grudnia 2019 r.

godz. 9.30, sala 226 

16 stycznia 2020 r.

godz.10.00, sala 226 

rada odwołana 

rada odwołana 

rada odwołana 

rada odwołana 

3 czerwca  2020 r.

godz. 13.00, on-line

10 września 2020 r.

godz. 10.00, on-line