Wyniki eliminacji okręgowych XLVIII OH w Rzeszowie

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Rzeszowie po przeprowadzeniu w dniu 15 I 2022 r. eliminacji pisemnych oraz 29 I 2022 r. eliminacji ustnych etapu okręgowych XLVIII Olimpiady Historycznej podjął decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w eliminacjach centralnych następujących uczestników:

  1. Paulina Orlińska z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu -100 punktów
  2. Olivier Kąkol z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale - 95 punktów;
  3. Mikołaj Walkowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie - 90 punktów

Ponadto korzystając z przysługujących uprawnień Komitet Okręgowy w Rzeszowie wytypował kolejnych czterech kandydatów do udziału w finale:

  1. Szymon Jurek z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza - 90 punktów
  2. Michał Lewandowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu - 90 punktów;
  3. Paweł Płonka z II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa - Kuli - 90 punktów;
  4. Bartosz Przywara z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie - 90 punktów

Serdecznie gratulujemy !

Wyniki pozostałych uczestników zostały udostępnione  w formie zestawienia tabelarycznego  w zakładce Wyniki eliminacji