Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: [email protected]

Urlop naukowy w roku akad. 2020/2021

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 13 49
e-mail: [email protected]

Dyżur dyrektorski: Czwartek 10.00-11.30.

Konsultacje czwartek  9.00- 10.00

dr Marcin Subczak

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 10 33
e-mail: [email protected]

Środa 9:30-12:30 (tyg. 1/3)


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]
[email protected]

Czwartek 8:15-9:45

prof. dr hab. Leszek Gawor 

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Czwartek  (zdalne) 11:30-13:00

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Poniedziałek (zdalnie) 9:30-10:30

Wtorek (zdalnie lub kontaktowo) 11:15-12:45

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]

Środa 15:00-16:30

Środa (hybrydowo) 9:30-11:00 (tyg. 2/4)


Zakład Filozofii Człowieka

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Artur Mordka, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Wtorek 18:00-20:00

dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Piątek 15:00-16:30

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Środa 17:00-18:30

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Piątek 16:00-17:30


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Środa (zdalnie) 13:00-14:30

dr Paweł Balcerak

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Środa 13:00-14:30

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Wtorek 13:30-15:00

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 13:30 - 15:00


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko - kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Czwartek 11:30-13:00

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 10:30-15:00 (tyg. 2/4)

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: [email protected]

Środa 14:00-15:30

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Środa 11:30-13:00