Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: [email protected]

Piątek

11.15-12.45 (tyg. 1/3)

15.00-16.30 (tyg. 2/4)

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: [email protected]

Poniedziałek

11.30- 13.00

dr Marcin Subczak

pokój nr 319
e-mail: [email protected]

Poniedziałek

11.15-12.45


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]

Czwartek

10.00- 11.30

prof. dr hab. Leszek Gawor 

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Czwartek

11.00-12.30

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

URLOP

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]

Środa

9.30- 11.00


Zakład Filozofii Człowieka

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Artur Mordka, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Poniedziałek

9.30- 10.30

dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Poniedziałek

15.00- 16.15

Wtorek

 16.30- 17.00 (tyg.1/3)

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

Sala 200, bud. A2
e-mail: [email protected]

Piątek

13.30- 15.00

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Czwartek

14.15- 16.15


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Środa

13.00- 14.30

dr Paweł Balcerak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Wtorek

 11.45- 13.15

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Wtorek

10.00-11.30

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Środa

13.30-15.00


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko - kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Czwartek

10.30 -12.00

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Środa

 13.30-15.30 (tyg. 2/4)

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: [email protected]

Wtorek 8.30- 10.00

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Środa

12.00-13.30