Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: [email protected]

Urlop naukowy w roku akad. 2020/2021

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 13 49
e-mail: [email protected]

Wtorek 11.30-13.30

dr Marcin Subczak

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 10 33
e-mail: [email protected]

Środa 12:00-13:30 (tyg. 1/3)
Wtorek 13:30-15:00 (tyg. 2/4)


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Leszek Gawor - kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Czwartek 10:30-12:00

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 10:30-12:00

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]
[email protected]

Czwartek 8:00-9:30

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: [email protected]

Czwartek 14:00-15:30


Zakład Filozofii Człowieka

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Artur Mordka, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 15:15-16:45

dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 13:45-15:15 (tyg. 2/4)
Środa 13:00-13:45

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Piątek 10:30-12:00

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: [email protected]

Wtorek 17:00-17:45
Piątek 15:15-16:00


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Środa 10:30-12:00

dr Paweł Balcerak

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: [email protected]

Piątek 13:30-15:00 (tyg. 1/3),
12:00-13:30 (tyg. 2/4)

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Poniedziałek 8.30-10.00

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: [email protected]

Środa 8:44 - 10:14


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko - kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Wtorek 14:15-15:45 (tyg. 1/3), 
12:30-14:00 (tyg. 2/4)

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Piątek 8:00-10:15

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: [email protected]

Czwartek 15:30-17:00 (tyg. 1/3),
Środa 15:30-17:00 (tyg. 2/4)

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: [email protected]

Środa 8:45-10:15