Nowości wydawnicze

Redakcja naukowa:
Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik

Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3 

Publikacja do nabycia w księgarni Wydawnictwa UR

image.png [56.95 KB]

Redakcja naukowa:
Teresa Walińska, Monika Ożóg, Karol Kollinger

Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka-kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6

Publikacja do nabycia w księgarni Wydawnictwa UR

image.png [55.44 KB]

Redakcja naukowa:
Anna Pobóg-Lenartowicz, Renata Trawka,
Leszek Poniewozik

Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 9

Publikacja do nabycia w księgarni Wydawnictwa UR

image.png [59.69 KB]