W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.poz.511 z późn. zm.) i zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dn. 01.06.2020r. w sprawie: Zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego od dnia 01.06.2020r. do dnia 30.09.2020r. w sprawie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

ZMIANIE ULEGA SPOSÓB
POTWIERDZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY

 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE POPRZEZ:

  • Samodzielne wykonanie testu poziomującego,
  • Wydrukowanie testu, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu testu i świadomości konsekwencji braku samodzielności w wykonaniu tego testu oraz Klauzuli Informacyjnej RODO dla kandydatów z zagranicy na studia na UR,
  • Podpisanie oświadczenia i Klauzuli Informacyjnej RODO przez kandydata,
  • Zeskanowanie testu oraz obu dokumentów i wysłanie ich na adres: [email protected]
  • Dostarczenie oryginałów testu, oświadczenia oraz klauzuli RODO

(o miejscu i terminie złożenia w/w dokumentów poinformujemy w późniejszym terminie).

 

TEST POZIOMUJĄCY, WZÓR OŚWIADCZENIA I KLAUZULA RODO BĘDĄ GOTOWE DO POBRANIA Z TEJ STRONY OD LIPCA 2020 r.