ZMIANIE ULEGA SPOSÓB
POTWIERDZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY

 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE POPRZEZ:

  • Samodzielne wykonanie testu poziomującego,
  • Wydrukowanie testu, oświadczenia o samodzielnym wykonaniu testu i świadomości konsekwencji braku samodzielności w wykonaniu tego testu oraz Klauzuli Informacyjnej RODO dla kandydatów z zagranicy na studia na UR,
  • Podpisanie oświadczenia i Klauzuli Informacyjnej RODO przez kandydata,
  • Zeskanowanie testu oraz obu dokumentów i wysłanie ich na adres: [email protected]
  • Dostarczenie oryginałów testu, oświadczenia oraz klauzuli RODO

(o miejscu i terminie złożenia w/w dokumentów poinformujemy w późniejszym terminie).

 

Test on-line potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego będzie dostępny w systemie rekrutacyjnym od 5 lipca do 13 lipca 2021r.

Lista najczęściej zadawanych pytań