Dyrektor Centrum Polonijnego

dr Małgorzata Kułakowska

al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
pokój nr 118
budynek A3

tel.: +48 17 872 12 78
e-mail: [email protected]

dyżur administracyjny w sem. zimowym 2020/21: wtorek 10.45-11.30

dyżur konsultacyjny sem. zimowy 2020/21: wtorek: 11.30 - 13.00.