Dyrektor Centrum Polonijnego

dr Małgorzata Kułakowska

al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
pokój nr 118
budynek A3

tel.: +48 17 872 12 78
e-mail: [email protected]

 dyżur administracyjny sem. zimowy 2021/22   czwartek: 12.00 - 13.30

 dyżur konsultacyjny (IPID) sem. zimowy 2021/22  poniedziałek: 11.00 - 12.30