Centrum Polonijne

al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
Budynek A3, pokój nr 117
tel.: +48 17 872 12 77
e-mail: [email protected]

 

 

Święto Centrum Polonijnego

 

SPOSÓB POTWIERDZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY

 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE POPRZEZ:

  • Samodzielne wykonanie testu on-line i wysłanie go poprzez naciśnięcie przycisku "wyślij" na końcu testu (na ekranie testu),
  • Wydrukowanie oświadczenia o samodzielnym wykonaniu testu i świadomości konsekwencji braku samodzielności w wykonaniu tego testu
  • Podpisanie oświadczenia przez kandydata,
  • Zeskanowanie oświadczenia i wysłanie go na adres: [email protected]
  • Dostarczenie oryginału oświadczenia wraz z innymi dokumentami do Działu Rekrutacji

Test on-line potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego będzie dostępny w systemie rekrutacyjnym od 6 września do 10 września 2021r.

Lista najczęściej zadawanych pytań