Centrum Polonijne

 

al. mjr. W. Kopisto 2b
35-959 Rzeszów
pokój nr 117
budynek A3

tel.: +48 17 872 12 77
email: polonus@ur.edu.pl

Szanowni Państwo, w związku z końcem I tury rekrutacji informujemy, że od 13 sierpnia nie będziemy poprawiać egzaminów on-line z języka polskiego. Te osoby, które rekrutują się w turze i wypełnią test do 18 sierpnia będą miały poprawione egzaminy po 1 września, a potem będziemy poprawiać testy zgodnie z harmonogramem drugiej tury rekrutacji.

Zespół lektorów Centrum Polonijnego

 

W związku z planowanym urlopem pracowników Centrum Polonijnego uprzejmie informujemy, że odbieramy telefony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum (dot. testów sprawdzających znajomość języka polskiego) do dnia 31 lipca 2020. Po tym terminie kontakt z Centrum będzie możliwy tylko mailowo.

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i w myśl Zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.06.2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego od dnia 01.06.2020 do dnia 30.09.2020 w stanie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że Centrum nie przyjmuje gości zagranicznych.

Wszelkich informacji dotyczących działalności Centrum udzielamy telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu (nr telefonu: +48 17 872 12 77).

Dyrektor Centrum pełni dyżur telefoniczny w środy w godzinach 11.00 - 12.30.

Zachęcamy także do kontaktu drogą elektroniczną.
Sekretariat Centrum Polonijnego: polonus@ur.edu.pl;
Dyrektor Centrum Polonijnego: mkulakowska@ur.edu.pl

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.poz.511 z późn. zm.) i zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dn. 01.06.2020r. w sprawie: Zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego od dnia 01.06.2020r. do dnia 30.09.2020r. w sprawie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

ZMIANIE ULEGA SPOSÓB

POTWIERDZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY

 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM REKRUTACYJNY.

INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU POTWIERDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO:

 • Z SYSTEMU REKRUTACYJNEGO POBIERZ PLIKI:
 1. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU TESTU POŚWIADCZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO
 2. klauzula RODO dla studentów
 3. link-do-testu
 • Wydrukuj i podpisz Oświadczenie oraz Klauzulę RODO
 • Skopiuj link do testu w okienku przeglądarki lub otwórz go przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i naciśnięcie klawisza Ctrl na klawiaturze
 • Wpisz w pierwszym okienku testu swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail) zgodne z danymi, które podałeś/podałaś w systemie rekrutacyjnym
 • Samodzielnie wykonaj test
 • Wyślij test - klikając na pole „prześlij”
 • Podpisane dokumenty zeskanuj lub sfotografuj i wyślij na adres polonus@ur.edu.pl
 • Oryginały oświadczenia oraz klauzuli RODO należy dostarczyć do Centrum Polonijnego (o terminie złożenia w/w dokumentów poinformujemy później).

 

INFORMACJA O UMIEJĘTNOŚCIACH JĘZYKOWYCH DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW WEDŁUG EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO