Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnejpl. Ofiar Getta 4-5/35
35-002 Rzeszów

tel.: +48 17 872 20 98
e-mail: [email protected]

 

przejdź do strony Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej