Księgozbiór

Z roku na rok sukcesywnie Centrum tworzy i rozbudowuje Dział Historii Sztuki Sakralnej - specjalistyczny księgozbiór gromadzony w ramach działalności Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozycje w księgozbiorze pochodzą zarówno z zakupów, jak i z wymian międzybibliotecznych, które prowadzimy m.in. z: Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteką PAN i PAU w Krakowie oraz Biblioteką im. Wróblewskich w Wilnie.

Znaczną i niezwykle cenną część naszych zasobów stanowią dary biblioteczne od: Andrzeja K. Olszewskiego i Ireny Grzesiuk-Olszewskiej, Ignacego J. Pawłowskiego i Jadwigi J. Ziemiańczyk oraz Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej).

Dzięki darowiźnie prof. dr. hab. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Ireny Grzesiuk-Olszewskiej biblioteka Centrum powiększyła się o ponad dwa i pół tysiąca pozycji wydawniczych. Wśród setek książek, czasopism i katalogów wystaw znajduje się:

  • 2 214 egzemplarzy wydawnictw zwartych;
  • 31 egzemplarzy wydawnictw w języku rosyjskim;
  • 270 egzemplarzy wydawnictw ciągłych.
  • 89 prac naukowych - magisterskich oraz doktorskich - w celach archiwizacyjnych i dokumentacyjnych, bez możliwości udostępniania ich osobom trzecim.