Księgozbiór

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego dysponuje biblioteką, w skład której wchodzi: 2 708 woluminów i 231 egzemplarzy wydawnictw ciągłych (stan na koniec 2. kwartału 2022 roku).

Z roku na rok sukcesywnie tworzymy i rozbudowujemy Dział Historii Sztuki Sakralnej - specjalistyczny księgozbiór gromadzony w ramach działalności Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W zasobach bibliotecznych CDWSzS znajdują się publikacje z zakresu historii sztuki polskiej i światowej, zarówno monografie dotyczące architektury, malarstwa i rzeźby, jak też biografie artystów, książki o charakterze wspomnieniowym, odnoszące się do poszczególnych twórców, oraz albumy, specjalistyczne słowniki i katalogi wystaw.

Centrum posiada w swych zbiorach unikatowe publikacje sprzed stu lub więcej lat oraz liczne wydawnictwa ukazujące się w Polsce i za granicą od czasów powojennych po współczesne, które stanowią dorobek pracy badawczej i źródło dokonań twórczych w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki, zwłaszcza sakralnej.


Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece CDWSzS pochodzą od darczyńców prywatnych, z zakupów dokonywanych przez Centrum, z wymiany międzybibliotecznej z Instytutami Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz od jednostek pokrewnych zajmujących się historią sztuki, tj.: Instytut Historii Sztuki PAN, Wydział Sztuki UR, Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie oraz Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie.

Do grona głównych darczyńców prywatnych należą: prof. A. K. Olszewski i dr I. Grzesiuk-Olszewska, I. J. Pawłowski i J. T. Ziemiańczyk, D. Czapczyńska-Kleszczyńska.

Książki i czasopisma zewidencjonowane są w osobnych księgach inwentarzowych, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zbiory udostępniane są wyłącznie w siedzibie Centrum. Osoby chcące skorzystać z zasobów bibliotecznych prosimy o kontakt telefoniczny: (17) 872 20 98.

Poniżej prezentujemy elektroniczny katalog biblioteki zawierający wykaz wydawnictw zwartych (katalogi i wydawnictwa ciągłe są w przygotowaniu) dla ułatwienia szybkiego i sprawnego wyszukiwania oraz przeglądania księgozbioru.