Informacje w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi udzielane są w Dziekanacie Kolegium Nauk Humanistycznych:

 

Nazwisko i imię pracownika

Dyscyplina naukowa

adres e-mail

Nr telefonu

Budynek/nr pokoju

mgr Halina Ślemp

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Archeologia, Filozofia, Historia

[email protected]

(017)872 1284

A3/ pok. 4

 

Informacje na temat zasad przyznawania świadczeń dostępne są na stronie:  https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia