Informacja dla doktorantów Kolegium Nauk Humanistycznych,
którzy rozpoczęli  kształcenie przed rokiem akademickim 2018/2019, w sprawie sposobu i terminu składania wniosków
o stypendium socjalne (na semestr zimowy r.ak.2020/2021), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg na rok akademicki 2020/2021

 

             Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora UR z dnia 4.06.2020 roku w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o świadczenia z Funduszu Stypendialnego do dnia 30 września 2020 rWw. wnioski  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony).

 

Link do zarządzenia

https://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie

 

                 W przypadku ewentualnych wątpliwości związanych z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o ww. świadczenia, zaleca się konsultację drogą telefoniczną lub elektroniczną z pracownikiem Dziekanatu Spraw Socjalnych Kolegium Nauk Humanistycznych.

 

                 Wysyłając wniosek wraz załącznikami o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych lub zapomogęza pośrednictwem poczty polskiej, kopertę należy zaadresować wg wzoru:

 

DZIEKANAT SPRAW SOCJALNYCH
Kolegium  Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa:
………………………..

al.. Mjr. W Kopisto   2b,
35-315 Rzeszów

 

Nazwisko i imię pracownika

Dyscyplina naukowa

adres e-mail

Nr telefonu

Budynek/nr pokoju

mgr Halina Ślemp

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Archeologia, Filozofia, Historia

[email protected]

(017)872 1284

A3/ pok. 4

 

Link do:

Wykazu dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne - zał. nr 9
 Zasad ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta - zał. nr 8

     Stypendia dla doktorantów, którzy rozpoczęli  kształcenie przed rokiem akademickim 2018/2019 przysługują na zasadach dotychczasowych zgodnie z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

 

Informacje na temat zasad przyznawania świadczeń dostępne na stronie:  https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia