Zakres spraw Kontakt
postępowania naukowe dla dyscyplin archeologia, filozofia, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - przejdź
studia III stopnia, stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - przejdź
stypendium socjalne, zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych/ Sekcja Spraw Socjalnych - przejdź