Akty prawne

Uchwała nr 176/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Sposób przeliczania ocen z dokumentów (innych niż "nowa matura") uprawniających do podjęcia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich