Zgodnie z Uchwałą nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027  laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego zwalniających z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim znajduje się w załączniku.

Uwagi!

  • Laureat oraz finalista olimpiady zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej - dotyczy kierunku, dla którego uwzględniona jest dana olimpiada.
  • Podstawą uzyskania uprawnienia jest przedłożenie oryginału dokumentu, wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady stwierdzającego zajęte miejsce w eliminacjach centralnych oraz status laureata/finalisty olimpiady centralnej. Z uprawnienia można skorzystać tylko raz - w roku zdania matury.