Kierunek studiów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom studiów - II stopnia
Forma studiów - studia stacjonarne
Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od
kandydata
Ukończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych1, w tym także kierunków studiów ze specjalnością (ścieżką) dziennikarską (również szeroko rozumianą komunikacją społeczną)2.
Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba
kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa
limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia ze studiów.

1 architektura informacji; architektura przestrzeni informacyjnych; dziennikarstwo; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; dziennikarstwo i kultura mediów; dziennikarstwo i medioznawstwo; dziennikarstwo i nowe media; dziennikarstwo i zarządzanie mediami; dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; kulturoznawstwo i wiedza o mediach; kultura mediów; nowe media, reklama, kultura współczesna; pedagogika medialna; politologia; public relations; socjologia; sztuka pisania; zarządzanie informacją.

2 specjalności (ścieżki kształcenia): branding i public relations; copywriterska i kreowanie wizerunku; digitalizacja i publikowanie zbiorów; dokumentalistyka medialna; doradztwo wizerunkowe i public relations; dziennikarska (prasa, radio, telewizja); dziennikarstwo; dziennikarstwo i nowe media; dziennikarstwo internetowe; dziennikarstwo mediów społecznościowych; dziennikarstwo specjalistyczne; dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych; komunikacja medialna; komunikacja medialno-kulturowa; komunikacja wizerunkowa; komunikacja wizerunkowa i reklama; kreatywny PR; kreowanie wizerunku osób i firm; media i broker informacji; medialna; modelowanie komunikacji; nowe media i dziennikarstwo; nowe media i public relations; public relations i branding; public relations; public relations i reklama; radiowo-telewizyjna; redaktorska; rzecznik prasowy i specjalista PR; social media i PR; twórcze pisanie.

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.