Kierunek studiów - analityka medyczna
Poziom studiów - jednolite magisterskie
Forma studiów - stacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

 

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia i chemia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Ewentualnie matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią lub informatyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

 

Opis kierunku, sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj