Uprawnionym do otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej jest student po nabyciu praw studenta.

Wysokość opłaty za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł.

Opłatę uiszcza się na numer subkonta (inny niż używany w procesie rekrutacji), który należy wygenerować ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/Subkonto.aspx

Uwaga! Dotyczy osób nie posiadających legitymacji studenckiej wydanej przez Uniwersytet Rzeszowski