Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

 

 • 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj.: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;
 • 100 złotych - w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego tj.: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, wychowanie fizyczne;
 •  85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

UWAGA!

 • Kandydacie jeśli wybierasz kilka kierunków studiów, to jesteś zobowiązany do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy z nich.
 • Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na indywidualne subkonto wygenerowane dla każdego kandydata przez uczelniany system rekrutacyjny, w tytule wpisując: opłata rekrutacyjna, nr kandydata.
 • Opłatę można dokonać na kilka sposobów:
  • w dowolnym banku (przelew tradycyjny, internetowy)
  • w oddziale pocztowym
  • za pośrednictwem systemu Przelewy24 - ta opcja płatności zapewnia możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Odnośnik do płatności Przelewy 24 znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w zakładce "Opłaty" 
 • Proces księgowania opłaty rekrutacyjnej na koncie Uniwersytetu Rzeszowskiego trwa do 3 dni roboczych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdują się w treści zarządzenia.