KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL

Grafika

Sztuki wizualne

al. Mjr W. Kopisto 2a bud. A2, pok. nr 132a

01-29.08 dyżur mailowy

29.08- 23.09.2022 r.

dyżur mailowy i telefoniczny

godz. 9.00-13.00

17 872 11 57

[email protected] 

Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jazz i muzyka rozrywkowa

Instrumentalistyka

 

ul. Dąbrowskiego 83, pok. nr 7

01-31.08 dyżur mailowy

17 872 28 03

[email protected] 

Archeologia

Muzeologia

ul. Moniuszki 10 (sekretariat Instytutu Archeologii)

 

 

01.08-20.09.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 10.00-13.00

 

21-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR


 

 

17 872 15 81

[email protected] 

Filozofia

Komunikacja międzykulturowa

al. T. Rejtana 16 c

bud A1, pok. 25


17 872 13 49

 

[email protected] 

Historia

Kulturoznawstwo

Turystyka historyczna i kulturowa

al. T. Rejtana 16 c 
bud A1, sala 206

17 872 13 27

 

[email protected] 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia polska

Lingwistyka stosowana

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego 

al. Mjr W. Kopisto 2b sala nr 11

 

 

03-26.08.2022 r. dyżur mailowy

 

29.08-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR

godz. 10.00-12.00


 

17 872 11 86

 

[email protected]

Filologia germańska

Filologia rosyjska

al. Mjr W. Kopisto 2b sala nr 11

17 872 11 86

[email protected]

KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL

Kierunek lekarski w języku angielskim

ul. Warzywna 1A,

bud. G4, pok. 225

30.05-20.09.2022 r. godz. 9.00-10.00

17 851 68 76

[email protected]

Kierunek lekarski

ul. Warzywna 1A,
bud G4, pok. -105

03.08.-26.08.2022 r.  dyżur telefoniczny godz. 10.00-12.00 

29.08-30.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR  godz. 09.00-14.00 

17 851 68 72

[email protected]

Dietetyka

Elektroradiologia

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo medyczne

ul. Marszałkowska 24

bud. C7, pok. 037

03.08-20.09.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 10.00-12.00

21-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR godz. 10.00-14.00

[email protected]

17 872 33 61

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

ul. Cicha 2a
pok. 106

29.08-20.09.2022 r.  dyżur mailowy i telefoniczny godz. 9.00-13.00

21-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR godz. 9.00-13.00 

789 214 614

 

[email protected]

 

KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL

Agroleśnictwo

Architektura krajobrazu 

Logistyka w sektorze rolno - spożywczym

Ochrona Środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

Rolnictwo

Technologia żywności i żywienie człowieka 

ul. Zelwerowicza 4,

bud. D9, pok. 116

 03.08-20.09.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 9.00-13.00

21-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR oraz mailowy i telefoniczny godz. 9.00-13.00

17 872 17 94

 

[email protected]

Biologia

Biotechnologia

Fizyka

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Inżynieria materiałowa

Matematyka

Mechatronika

Systemy diagnostyczne w medycynie

ul. Pigonia 1,

bud. A0 skrzydło B1L (lewa strona), pok. 15

 03.08-20.09.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 9.00-13.00

21-23.09.2022 r. dyżur w siedzibie KZR oraz mailowy i telefoniczny godz. 9.00-13.00

17 851 85 38


[email protected]

KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

ul. Ćwiklińskiej 2,

sala D1-11

3.08.-31.08.2022 r. dyżur mailowy

01-20.09.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 10.00-14.00

21-23.09.2022 r. przyjmowanie dokumentów wg harmonogramu, który będzie dostarczony w wiadomości mailowej do kandydatów

724 080 400

[email protected]

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Politologia

Praca socjalna

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia europejskie

al. mjr. W. Kopisto 2a bud. A2, pok. 30b

 

01-02.08.2022 r. dyżur mailowy i telefoniczny godz. 10.30-13.00

17 872 10 28

 

[email protected]

 

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Nauki o rodzinie

ul. Ks. Jałowego 24
pok. 4

29.08-23.09.2022 r

godz. 9.00-14.00

17 872 18 55

 

[email protected]

Prawo

Administracja

ul. Grunwaldzka 13 s.1

 

17 872 15 24

 

[email protected]