HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA II STOPNIA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

                TERMINY REJESTRACJI   i   ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

1.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym

OD

DO

19 grudnia 2022 r.

(od godz. 800)

19 lutego 2023 r.

(do godz. 2359)

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 1)

19 lutego 2023 r.

Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat i dostarczanie dokumentów - cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną 2)

do  14 lutego 2023 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych 3)

21  lutego 2023 r.

HARMONOGRAM WYNIKÓW   i   PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 

2.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata3)

21 lutego 2023 r. od godziny 1400

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

od 22 lutego do 24 lutego 2023 r.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego4)

egzamin odbędzie się w formie ustnej na platformie MS Teams (on-line)

1)Jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty 19 lutego 2023 r. (do godz. 2359) dla Polaków do daty 14 lutego 2023r. (do godz. 2359dla cudzoziemców i Polaków z maturą zagranicznązgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

2) Kandydaci cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną wgrywają skany dokumentów w system IRK lub dostarczają je osobiście do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 45).

3) Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów,będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

4) Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego zostaną udostępnione w późniejszym terminie.