HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA I i II STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

II TURA

TERMIN REJESTRACJI

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym  

OD

DO

OD

DO

29 sierpnia 2022 r.

(od godz. 8:00) 

15 września
2022 r.

(do godz. 23:59)

-

-

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych1)

15 września 2022 r.
(do godz. 23:59)

Terminy egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, które będą prowadzić rekrutację w II turze2)

 

16-19 września 2022r.

(podany termin jest ramowy, dokładna data egzaminu/rozmowy będzie udostępniona na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym)

 

HARMONOGRAM WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata2)

20 września 2022 r. (od godziny 12:00)

Przyjmowanie dokumentów od cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną3)

do  7 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia2) 

21-23 września 2022 r.

(podany termin jest ramowy, dokładna data złożenia dokumentów będzie udostępniona na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym)

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego4)

Egzamin odbędzie się
on-line

nie dotyczy

 

1) Zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji, jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do dnia 15 września 2022 r(dla cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną do 7 września 2022 r.)

2) Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej  oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia

3) Kandydaci cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną wgrywają skany dokumentów w system IRK lub dostarczają je osobiście w godzinach 8.00-15.00 do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 45)

4) Szczegółowe informacje zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

--------
Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie, Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęły decyzję o przedłużenie rekrutacji na kierunek lekarski prowadzony w j. angielskim (English Division), jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne.

TERMIN REJESTRACJI
wyłącznie dla kierunku lekarskiego prowadzonego w j. angielskim

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym

od 30 maja 2022 r.

(od godz. 8.00)

przedłużona do 28 lipca 2022 r.

(do godz. 23.59)

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych1)

28 lipca 2022 r.

(do godz. 23.59)

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie

3 - 4 sierpnia 2022 r.

 

HARMONOGRAM WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata2)

5 sierpnia 2022 r. (od godziny 12:00)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia2)

8 - 12 sierpnia 2022 r.

1) Zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji, jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowanado dnia 28 lipca 2022 r.

2) Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialny Zespół Rekrutacyjny na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce Ogłoszenia

 

 

RECRUITMENT SCHEDULE FOR CANDIDATES APPLYING FOR ADMISSION TO FIRST-CYCLE STUDIES (BACHELOR DEGREE PROGRAMMES), SECOND-CYCLE STUDIES (MASTER DEGREE PROGRAMMES), LONG-CYCLE STUDIES (5-YEAR MASTER DEGREE PROGRAMMES) FOR THE WINTER SEMESTER IN THE ACADEMIC YEAR 2022/2023