Kandydaci na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na niżej wymienione kierunki są zobowiązani wykonać badania lekarskie mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku:

 • agroleśnictwo,
 • analityka medyczna,
 • architektura krajobrazu,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • fizyka,
 • grafika,
 • informatyka,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria materiałowa,
 • jazz i muzyka rozrywkowa,
 • kierunek lekarski,
 • logistyka w sektorze rolno - spożywczym,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • rolnictwo,
 • systemy diagnostyczne w medycynie,
 • sztuki wizualne,
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • turystyka i rekreacja,
 • wychowanie fizyczne.

UWAGI

 1. Badania wykonuje się u lekarza medycyny pracy na podstawie imiennego skierowania, które generowane jest automatycznie po uzyskaniu statusu „zakwalifikowana/y” na koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym. Badania można wykonać bezpłatnie w podmiotach wskazanych w załączniku, a odpłatnie w dowolnej jednostce Medycyny Pracy na terenie Polski. 
 2. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na badanie można otrzymać wcześniej, składając wniosek o jego wydanie do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej osobiście lub mailowo na adres: [email protected] 
 3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.
 4. Informacja dla kandydatów, którzy będą rejestrować się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie znajduje się tutaj.