Kierunek - turystyka i rekreacja

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku turystyka i rekreacja.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.*

 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.**

 

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Podczas studiów, uzyskują niezbędne kompetencje zawodowe przydatne przy dostosowywaniu ofert turystycznych do potrzeb i preferencji różnych środowisk społecznych oraz przy dokonywaniu analiz mechanizmów rynkowych.

Perspektywy zawodowe:

  • biura podróży,
  • hotele,
  • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne,
  • ośrodki odnowy biologicznej,
  • gospodarstwa agroturystyczne,
  • administracja samorządowa,
  • organizacje społeczne,
  • fundacje oraz stowarzyszenia.