Kierunek:   położnictwo

Poziom: II stopnia

Forma: studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia -praktyczny

 

waga

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

O przyjęcie na kierunek położnictwo studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku położnictwo.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia w toku uczenia się nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologii badań naukowych, która może być doskonalona na studiach doktoranckich (III stopnia).