Kierunekpedagogika
Poziom­II stopnia
Formastacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia - praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia  studiów I stopnia na kierunku pedagogika sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów.

Kierunekpedagogika

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych takich jak: nauki o rodzinie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, socjologia.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ocen z toku studiów.

 Sylwetka absolwenta