Kierunek - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych.  

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ze studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kończą studia o charakterze interdyscyplinarnym - odpowiadające współczesnym trendom uniwersyteckim - łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów, nauk o kulturze i religii oraz literaturoznawstwa, co umożliwia im uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia -   research i dokumentacja medialna oraz copywritng i kreowanie wizerunku.

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu wielu przedmiotów, do których należą: społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, montaż zaawansowany, fotografia prasowa i reklamowa, zarządzanie mediami, praca z kamerą i mikrofonem, webwriting, wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji, kreatywne pisanie tekstów, kreacja kampanii medialnych, warsztaty form filmowych i telewizyjnych, budowanie i zarządzanie reputacją marki, copywriting (wraz z SEM i SEO) czy warsztat rzecznika instytucji.

Absolwent specjalności research i dokumentacja medialna potrafi przedstawić ważny temat dzięki umiejętności wyszukiwania rzetelnych informacji oraz przygotowania efektownych i efektywnych wizualizacji czy raportów. 

Absolwent specjalności copywritng i kreowanie wizerunku zdobywa kwalifikacje z zakresu zyskującej coraz większe zainteresowanie w kraju i Europie - profesji copywritera oraz specjalisty od wizerunku. Ponadto potrafi on samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: menadżer public relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej czy rzecznik prasowy.