Etap 1

 • załóż indywidualne konto w systemie uczelnianym
 • wpisz dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów
 • wprowadź informacje o wykształceniu
 • wnieś opłatę rekrutacyjną
 • prześlij aktualne zdjęcie w formie elektronicznej

Etap 2

 • przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji

Etap 3

 • na indywidualnym koncie kandydata sprawdź status rekrutacji
 • jeśli jesteś zakwalifikowany przystąp do kolejnego etapu rekrutacji

Etap 4

 

 • wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia
 • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji