Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

  •  150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;
  •  85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

Uwaga! Proces księgowania opłaty rekrutacyjnej na koncie Uniwersytetu Rzeszowskiego trwa do 3 dni roboczych. Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdują się  w treści zarządzenia.