Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

  •  150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;
  •  100 złotych - w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzeniu sprawności fizycznej, tj: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne;
  •  85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdują się  w treści zarządzenia.