Limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022

 

Limit przyjęć to informacja ilu kandydatów może zostać przyjętych na dany kierunek studiów
lub jaka jest wymagana ilość kandydatów konieczna do jego uruchomienia.

Określenia odnoszące się do limitów przyjęć na studia:

 • poziom kształcenia 
  - I stopień lic. (studia 3-letnie),
  - I stopień inż. (studia 3,5-letnie),
  - jednolite studia magisterskie (studia 5-letnie),
  - II stopnia (studia 2-letnie uzupełniające);
 • profil kształcenia
  P - praktyczny, O - ogólnoakademicki;
 • limit przyjęć 
  liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ;
 • min.
  limit przyjęć minimalny - najmniejsza liczba kandydatów do przyjęcia, wymagana do uruchomienia kierunku studiów;
 • max. 
  limit przyjęć maksymalny - nieprzekraczalna liczba kandydatów, którzy mogą rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów;

 

UWAGA!

Zarządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia pojawi się w kwietniu 2021 r.